Radno iskustvo


1. februar 2014. i dalje
Univerzitet Metropolitan u Beogradu

Docent za naučnu oblast Filološke nauke – Anglistika (izabrana u zvanje 27. 12. 2019)

Nastavnik engleskog jezika (izabrana u zvanje Nastavnika stranog jezika 10. 7. 2014), koordinator/saradnik na projektima, mentor studentima

  1. Nastavnik engleskog jezika na predmetima Engleski jezik 2 i Engleski jezik struke (Engleski za informatičare i Engleski za modni dizajn)
  2. Nastavnik na predmetima Profesionalna komunikacija i Profesionalna praksa i etika
  3. Nastavnik/istraživač i mentor studentima sa hendikepom na Erazmus+ projektu Trans2Work u periodu 15. 10. 2015 – 15. 10. 2018.
  4. Saradnik, a zatim nacionalni koordinator međunarodnog projekta Open Discovery Space u periodu 29. 9. 2013 – 1. 10. 2015.

1. februar 2017. i dalje
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Beograd

Savetnik-spoljni saradnik za predmetni nadzor (Engleski jezik)

1) saradnja sa prosvetnim savetnikom u vršenju stručno-pedagoškog nadzora i spoljašnjeg vrednovanja rada ustanova
2) pružanje stručne pomoći nastavniku, vaspitaču, stručnom saradniku, stručnim većima, aktivima i timovima
3) demonstriranje postupaka i metoda
4) održavanje oglednog časa ili aktivnosti
5) pružanje povratne informacije o aktivnostima i preduzetim merama nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika
6) davanje stručnih preporuka za unapređivanje rada

Mart 2011 – Decembar 2019
Osnovna škola „Miroslav Antić“ Čukarica – Beograd

Nastavnik engleskog jezika (40%)
1) Nastavnik engleskog jezika učenicima 1 – 8. razreda.
2) Mentor studentima sa Filološkog fakulteta (mentor studentima na praksi)
3) Mentorski rad (uvođenje u posao novih nastavnika)
4) Nastavnik-mentor u Razvionici
5) Administrator školskog sistema Google Apps for Education

4. 9. 2006 – 1. 2. 2014.
OŠ „Kosta Abrašević“ Resnik – Beograd

Nastavnik engleskog jezika (50%)
Nastavnik engleskog jezika učenicima 1 – 4. razreda

Osvojila treću nagradu na Republičkom konkursu Digitalni čas 2 2011. godine u organizaciji Ministarstva za trgovinu i telekomunikacije

23. 2. 2004 – 3. 9. 2006.
Gimnazija „11. oktobar“ Bela Palanka

Profesor engleskog jezika
1) Profesor engleskog jezika učenicima 1 – 4. godine gimnazije, sprovođenje maturskog ispita
2) Pripravnički staž i rad sa mentorom radi polaganja ispita za licencu

Back To Top