Radno iskustvo


Novembar 2022. i dalje

Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu

Saradnik

Februar 2017. i dalje
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Beograd

Savetnik-spoljni saradnik za predmetni nadzor (Engleski jezik)

 1. saradnja sa prosvetnim savetnikom u vršenju stručno-pedagoškog nadzora i spoljašnjeg vrednovanja rada ustanova
 2. pružanje stručne pomoći nastavniku, vaspitaču, stručnom saradniku, stručnim većima, aktivima i timovima
 3. demonstriranje postupaka i metoda
 4. održavanje oglednog časa ili aktivnosti
 5. pružanje povratne informacije o aktivnostima i preduzetim merama nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika
 6. davanje stručnih preporuka za unapređivanje rada

Februar 2014. – Novembar 2022.
Univerzitet Metropolitan u Beogradu

Docent za naučnu oblast Filološke nauke – Anglistika (izabrana u zvanje 27. 12. 2019)

Nastavnik engleskog jezika (izabrana u zvanje Nastavnika stranog jezika 10. 7. 2014), koordinator/saradnik na projektima, mentor studentima

 1. Nastavnik engleskog jezika na predmetima Engleski jezik 2 i Engleski jezik struke (Engleski za informatičare i Engleski za modni dizajn)
 2. Nastavnik na predmetima Profesionalna komunikacija i Profesionalna praksa i etika
 3. Nastavnik/istraživač i mentor studentima sa hendikepom na Erazmus+ projektu Trans2Work u periodu 15. 10. 2015 – 15. 10. 2018.
 4. Saradnik, a zatim nacionalni koordinator međunarodnog projekta Open Discovery Space u periodu 29. 9. 2013 – 1. 10. 2015.

Mart 2011 – Decembar 2019
Osnovna škola „Miroslav Antić“ Čukarica – Beograd

Nastavnik engleskog jezika (40%)

 1. Nastavnik engleskog jezika učenicima 1 – 8. razreda.
 2. Mentor studentima sa Filološkog fakulteta (mentor studentima na praksi)
 3. Mentorski rad (uvođenje u posao novih nastavnika)
 4. Nastavnik-mentor u Razvionici
 5. Administrator školskog sistema Google Apps for Education

4. 9. 2006 – 1. 2. 2014.
OŠ „Kosta Abrašević“ Resnik – Beograd

Nastavnik engleskog jezika (50%)
Nastavnik engleskog jezika učenicima 1 – 4. razreda

Osvojila treću nagradu na Republičkom konkursu Digitalni čas 2 2011. godine u organizaciji Ministarstva za trgovinu i telekomunikacije

23. 2. 2004 – 3. 9. 2006.
Gimnazija „11. oktobar“ Bela Palanka

Profesor engleskog jezika

 1. Profesor engleskog jezika učenicima 1 – 4. godine gimnazije, sprovođenje maturskog ispita
 2. Pripravnički staž i rad sa mentorom radi polaganja ispita za licencu
Back To Top