Uncategorized

eLearning Conference 2019

26. i 27. septembra održana je 10. eLearning konferencija na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu. U okviru konferencije održan je i okrugli sto na temu „Pravni aspekti eLearning-a“ gde sam učestvovala zajedno sa stručnjacima iz oblasti prava i obrazovanja Srbije i Slovenije sa temom “GDPR na sistemima za upravljanje učenjem”. Nakon okruglog stola je sledio rad […]

Read More
Back To Top