Docent / saradnik na projektima na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu

Savetnik-spoljni saradnik za predmetni nadzor (Engleski jezik) pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Školskoj upravi Beograd


Spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja na obukama nastavnika:

  • “Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu standarada postignuća za predmet Strani jezik” (2018, 2019)
  • “Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu opštih standarada postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta” (2016, 2018)

Spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja na obukama nastavnika:

  • “Razvoj digitalnih kompetencija nastavnika” (2019)
  • “Digitalni udžbenik / Digitalno kompententan nastavnik – uvođenje elektronskih udžbenika i elektronskih nastavnih materijala” (2018, 2019)
  • “Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orjentisane ka ishodima učenja” (2018, 2019)
  • “Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi” (2014)

Kontakt

danijela.ljubojevic@metropolitan.ac.rs

Back To Top