Učešće na seminarima i konferencijama


Datum održavanja

Naziv seminara/konferencije

Organizacija i mesto održavanja

Br. sati

Broj u Katalogu (ZUOV)

30.8.2018.

Capturing Curiosity and Measuring Progress in English Language Classroom

Pearson Central Europe, Beograd

3

 

17-18.5.2018.

Program obuke za voditelje (TT): Digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik – uvođenje elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd

16 sati

 

1-2.6.2018.

8th Western Balkans & 1st Macedonian Moodle Moot 2018

Biznis Akademija Smilevski, Bitolj, Makedonija

   

28.10.2017.

Moodle Moot Web & Serbia 2017 – Sedmi srpski i regionalni Moodle Moot

Moodle Mreža Srbije, Beograd

1 bod

 

18.1.2016 – 18.7.2016.

Obuka nastavnika u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija ECDL (Modul 4 Tabelarne kalkulacije i Modul 5 Baze podataka)

Akademija Oxford – Agent, d.o.o. Jagodina

   

18.11.2006.

YETI Seminar: Do It King’s Style

British Council, Beograd

4

1.7.2016.

Metodika nastave stranih jezika u osnovnom i srednjem obrazovanju

Fondacija Tempus – Eurydice mreža

   

24.2.2016.

Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju – stub razvoja društva zasnovanog na znanju

Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju, Beograd

1 bod

 

17.1.2016.

Creative Juices

The English Book, Beograd

   

28.11.2015.

The Second MM Publications ELT Conference

Data Status, Beograd

   

27-28.2.2015.

Međunarodna konferencija “Nove tehnologije u obrazovanju”

British Council, Beograd

4

 

14.3.2015.

Getting Started with Java Using Alice

Oracle Academy

1 дан

 

14.10.2014.

Tribina: Pedagoška evidencija

Društvo za strane jezike i književnosti Srbije

2

 

17.7.2014.

Otvoreno obrazovanje i digitalne kompetencije nastavnika

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji

1 дан

 

31.05.2014.

Primena tehnologije u učionici (Learning Technologies for the Classroom)

British Council, Beograd

8

153-03-00019/2014-06

21.12.2013. -15.6.2014.

Obuka za primenu Nacionalnog okvira kurikuluma – Osnove učenja i nastave i razvoj škola vežbaonica (Moduli 1.1, 1.2, 2.1, 2.2)

Projekat Podrška razvoju ljudskog kapitalai istraživanju – Opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala, Beograd

56 bodova

Broj 1586/2013-06

12-14.05.2006.

4th IATEFL ELTA Conference: When Knowledge Wins: Strategy for the 21st century

ELTA, Beograd

20

 

9.11.2013.

The English Book Oxford Day

The English Book

1 дан

 

29.09.2013.

Open Discovery Space

Univerzitet Metropolitan, Beograd

1

1131-4/2013

22-24.11.2013.

Umeće komunikacije

Tim Psihokod, Beograd

20

860-122-2012

26.09.2013.

Evropski dan jezika – konferencija namenjena razvijanju kompetencija nastavnika stranih jezika

Filološki fakultet u Beogradu

1 дан

broj 1269-4/2013

14.06.2013.

The English Book Mini Seminar (Daniela Clarke): English Language Teaching Activities for Children

The English Book, Beograd

   

13-15.06. 2013.

Oxford Teachers’ Academy

Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu

24

811

07.06.13.

Special Education Needs Conference: Challenges and Solutions

British Council, Beograd

1

*

01.06.13.

TEFL and Inclusion in Serbia

British Council, Beograd

4

*

25.05.13.

Introduction to TKT Essentials

British Council, Beograd

6

*

10-11.05. 2013.

ELTA konferencija za nastavnike engleskog jezika

Udruženje nastavnika engleskog jezika ELTA, Beograd

16

817

Mart, 2016.

Učenje kroz igru

The English Book, Niš

21

 

09.05.13.

Observing the Observation: ways into enhancing the classroom observation experience

British Council, Beograd

2

*

02.02.13.

Oxford Professional Development

Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu

6

810

15.12.12.

Rečnik kako nastavno sredstvo u nastavi engleskog i nemačkog jezika

Klett društvo za razvoj obrazovanja, Beograd

8

831

04.12.12.

Kvalitet udžbenika i njihovo korišćenje (tribina)

Klett društvo za razvoj obrazovanja, Beograd

1

Odluka ZUOVa 1835-44/2012

26.11.12.

Managing change in ELT

British Council, Beograd

1

*

26-28.10.12.

Aktivno učenje – nastava (bazični)

Centar za aktivno učenje, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet Beograd, UNICEF (kancelarija u Beogradu)

24

Katalog za 2012/13. (br. 415)

28.09.12.

Visionary Workshop, stručni skup o naučnim resursima u obrazovanju

Univerzitet Metropolitan, Beograd

   

25.8.2012.

Individualizacija u nastavi srpskog jezika, matematike… Za decu sa specifičnim teškoćama u razvoju

Pedagoško društvo Srbije

8

Katalog za 2011/12. (br. 503)

17.-19.08.2011.

Cambridge Teacher’s Development Programme – Summer School

CUP, Vrnjačka banja

18

Katalog za 2011/12. (br. 317)

18-19.5.2012.

10. ELTA konferencija za nastavnike engleskog jezika

ELTA, Beograd

16

Katalog za 2011/12. (br. 327)

12.8.2005.

Seminar za nastavnike engleskog jezika u srednjim školama

The English Book, Niš

7

 

11.5.2012.

Teaching English in Inclusive Classrooms

British Council, Beograd

2

*

12.3-1.4.2012.

Osnove Majkrosoftovog Multipoint OS

Elektronski fakultet u Nišu, online

16

Katalog za 2011/12. (br. 114)

April, 2012.

Pearson Akronolo ELT Seminar

Pearson Akronolo, Beograd

8

 

24.3.2012.

High-Order Thinking Skills

British Council, Beograd

2

*

31.01.2012.

Holistic Approaches to Learning and Teaching of Grammar

British Council, Beograd

4

*

28.11.2011-18.1.2012.

Deca sa smetnjama u razvoju i preporuke za rad sa njima

ŠOSO “Milan Petrović” Novi Sad

16

Katalog za 2011/12. (br. 794)

1.12.2011.

Škola kao teatar – Zijah Sokolović

Bigz školstvo d.o.o, Beograd

1

 

10.10-19.11.2011.

Nova škola – višefrontalna nastava

Centar za unapređenje nastave Abakus, Beograd, online

16

Katalog za 2010/11. (br. 580)

5.11.2011.

Mini seminar za nastavnike engleskog jezika – OUP Day

The English Book, Beograd

7

Katalog za 2011/12. (br. 340)

29.10.2011.

Cambridge Teacher’s Development Programme – CUP Day

CUP Beograd

5

Katalog za 2011/12. (br. 317)

19.11.2005.

Student Assessment and Learner Autonomy Seminar

British Council, Beograd

3

 

septembar 2011.

Windows MultiPoint Server  2010

Microsoft Srbija, Partners in Learning

   

19.-21.08.2011.

Cambridge Teacher’s Development Programme – Summer School

CUP, Kovačica

18

Katalog za 2010/11. (br. 320)

01.07.-04.07.2011.

Letnji republički seminar za nastavnike engleskog jezika

The English Book, Vrnjačka banja

24

Katalog za 2010/11. (br. 305)

21.03.-25.05.2011.

E-komunikacija i e-saradnja u okviru školskog e-sistema za podršku nastavi i školskim procesima

Elektronski fakultet u Nišu, online

20

Katalog za 2010/11. (br. 078)

5.4-21.5.2011.

Primena e-learning metoda nastave u obrazovanju

Centar za unapređenje nastave Abakus, Beograd, online

16

Katalog za 2010/11. (br. 112)

16.04.2011.

Moja učionica 2 – modul 4

Oxford Centar, Beograd

3

Katalog za 2010/11. (br. 313)

13.02.2011.

Moja učionica 2 – modul 2

Oxford Centar, Beograd

3

Katalog za 2010/11. (br. 313)

29.01.2011.

Web Tools for Teachers of English

British Council, Beograd

2

 

20.12.2010.

L1 Usage in EFL Teaching

British Council, Beograd

1

 

1.11-11.12.2010.

Elektronski nastavni materijali

Centar za unapređenje nastave Abakus, Beograd, online

16

Katalog za 2010/11. (br. 079)

24.09.2005.

ACT – Academic Conference Toolkit Seminar: Academic Writing

British Council, Beograd

3

 

13.11.2010.

Cambridge Teacher’s Development Programme – Cambridge Day

CUP, Beograd

5

Katalog za 2010/11. (br. 320)

5.8.2010

ELTA konferencija: Tehnologija u obrazovanju – neophodnost ili luksuz

ELTA, Beograd

8

Katalog za 2009/10. (br. 419)

09.11-14.12.2009.

Elektronsko učenje

Elektronski fakultet u Nišu, online

20

Katalog za 2009/10. (br. 130)

14.11.2009.

Mini seminar za nastavnike engleskog jezika – OUP Day

The English Book, Beograd

6

Katalog za 2009/10. (br. 398)

17.10.2009.

Workshop: Homework in an ELT Classroom

British Council, Beograd

1,5

 

10-11.10.2009.

Metodika realizacije nastavnih sadržaja primenom IKT

Srednja tehnička PTT škola Beograd,

16

Katalog za 2009/10. (br. 110)

15.06-19.07.2009.

Multimedija u učenju i nastavi u osnovnoj školi

Društvo učitelja Kragujevca

13

Katalog za 2008/09. (br. 109)

4.11.2009

Nastavnik nastavniku 2 – Modul 5

Oxford Centar, Beograd

6

Katalog za 2008/09. (br. 340)

14.03.2009.

Nastavnik nastavniku 2 – Modul 4

Oxford Centar, Beograd

6

Katalog za 2008/09. (br. 340)

2.8.2009

Nastavnik nastavniku 2 – Modul 3

Oxford Centar, Beograd

3

Katalog za 2008/09. (br. 340)

09-10.04.2005.

Preparing Students for FCE

British Council, University of Cambridge ESOL Examinations, Niš

   

13-15.02.2009.

Play and Say

Agencija Lingua, Beograd

24

Katalog za 2008/09. (br. 342)

13.12.2008.

Nastavnik nastavniku 2 – Modul 2

Oxford Centar, Beograd

6

Katalog za 2008/09. (br. 340)

16.11.2008.

Nastavnik nastavniku 2 – Modul 1

Oxford Centar, Beograd

3

Katalog za 2008/09. (br. 340)

Jun 2008.

Hot Corner: Teacher Development Sessions

British Council, Beograd

5

 

30.05.2008.

6th IATEFL ELTA Conference: The Classroom that Beats the Odds

ELTA, Beograd

20

 

2.9.2008

Practical Methodology in EFL Classroom

British Council, Beograd

5

 

Decembar 2007.

Saturday Seminar: Minimal Resources

British Council, Beograd

4

Maj 2007.

Nastavnik nastavniku

Oxford Centar, Beograd

12

Katalog za 2006/07. (br. 73)

02-06.07.2007.

Letnji seminar za nastavnike engleskog jezika

The English Book, Soko Banja

36

 

18-20.05.2007.

5th IATEFL ELTA Conference: Interactive Classroom: Have we got what it takes?

ELTA, Beograd

20

 

2.10.2005

Školska reforma –usavršavanje profesora engleskog jezika

Longman, Niš

6

Katalog za 2004/05.

21.04.2007.

Motivation Makes the Class Go Round

British Council, Beograd

4

 

April 2007.

Happy Hour: Teacher Development Sessions

British Council, Beograd

5

30.03.2007.

Teaching English to High School Students:

CITY College, the affiliated institution of the University of Sheffield & British Council, Beograd

 

24.03.2007.

Integrated Skills Development through Interactive Stories

British Council, Beograd

5

23-24.12.2006.

Opisno ocenjivanje u funkciji praćenja razvoja i napredovanja učenika

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd

16

Decembar, 2016.

Projekat Trainer Training Institute

Ministarstvo prosvete i sporta i Američka ambasada u Beogradu

3

Decembar, 2016.

Projekat Trainer Training Institute

Ministarstvo prosvete i sporta i Američka ambasada u Beogradu

3

12.9.2006

Projekat Trainer Training Institute

Ministarstvo prosvete i sporta i Američka ambasada u Beogradu

3

Novembar 2006.

Happy Hour

British Council, Beograd

5

28.11.2006.

Školska reforma –usavršavanje profesora engleskog jezika

Longman, Beograd

4

Katalog za 2006/07. (br. 77)

9.2.2005

Školska reforma –usavršavanje profesora engleskog jezika

Longman, Niš

6

Katalog za 2004/05.

* Prema Sporazumu o razumevanju (Memorandum of Understanding) između Britanskog saveta

Back To Top